Predseda KRK OV SZZ doc.Ing. Korenko predniesol správu o činnosti KRK a plnení uznesení OV SZZ

Spustiť prezentáciu

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk