A K C I E ZO S Z Z

19.12.2023 12:31
Dňa 11.11.2023 sa konal v kultúrnom dome v Mojmírovciach už 5. ročník laickej degustácie destilátov a ušľachtilých liehovín.
Akciu už tradične organizovali mojmírovskí záhradkári, v spolupráci s obcou Mojmírovce, pod odborným vedením Slovenského rádu rytierov destilátov. Obec Mojmírovce prispela finančnou dotáciou na materiálne a iné zabezpečenie tejto degustácie.
81 pestovateľov sa prezentovalo 177 vzorkami destilátov. Priamej degustácie sa zúčastnilo 58 hodnotiteľov.
Degustácia mala i medzinárodný rozmer. Destiláty dodali aj pestovatelia z Čiech, Rakúska, Maďarska, Srbska a Poľska.
Výborná nálada, kladné ohlasy sú zárukou pokračovania tejto akcie.
22.06.2023 14:35

              ZO SZZ 11-1 Nitra - Pozemné stavby organizovala 20. mája 2023 Výročnú členskú schôdzu spojenú s brigádou - zameranú na opravu príjazdovej cesty, kosenie vonkajších a vnútorných priestorov, opravu oplotenia a vyčistenia vonkajších a vnútorných priestorov záhradkárskej osady.

Na schôdzi a brigáde sa zúčastnilo 30 záhradkárov. Výbor ZO veľmi potešila taká hojná účasť a preto sa rozhodol všetkým zaslať písomné poďakovanie. Následne na to, sme všetky mená zverejnili  na rôznych záhradkárskych miestach vo vnútorných priestoroch.

Krásne prostredie a čistota v našej záhradkárskej osade je pre naše zdravie a duševný pokoj tým najlepším bonusom.

Tajomníčka ZO odovzdala na schôdzi Čestné uznanie "Za rozvoj záhradkárstva" s malým darčekom týmto dlhoročným členom ZO:

p. Márii Baďurovej, p. Anne Fordošovej, p. Helene Gavalovičovej, p. Ing .Ivanovi Gavalovičovi, p. Mariánovi Christovovi, p. Terézii Joanidisovej, p. Miloslavovi Rakovskému, p. Ing. Blažejovi Slančíkovi a p. Beáte Križanovej.

Naši členovia sa taktiež pravidelne zúčastňovali v mesiacoch november - február školenia pre záhradkárov, ktoré organizoval OV SZZ. Teoretickú a praktickú časť absolvovalo päť záhradkárov, ktorí na záverečnom vyhodnotení obdržali  ,,Osvedčenie v odbore ovocinárstvo´´.

Aktívne sme sa zúčastnili aj na školení v Rišňovciach, kde bola najprv teoretická časť a potom praktická na tému "mulčovanie pôdy".

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s OV SZZ,  ktorý nás neustále podporuje a pripravuje nové akcie pre aktívny oddych záhradkárov.

28.04.2023 10:03

Viacero základných organizácií zorganizovalo pre svojich členov zájazd na Záhradkársky veľtrh, ktorý sa konal na výstavisku Expocenter v Trenčíne. Aj základná organizácia v Topoľčiankach pripravila pre svojich členov zájazd na Záhradkársky veľtrh 14.4.2023, ktorého sa zúčastnilo 41 členov. Našťastie počasie vydržalo, tak sme si mohli pozrieť ukážky rezu ovocných drevín a ďalšie prednášky, napr. od Ing. Zoltána Tamašeka, nakúpiť si rôzne sadenice a semená, a vidieť mnoho zaujímavého pre činnosť v našich záhradkách.

28.04.2023 09:13

Dňa 14. 04. 2023. organizovala obec Lehota v spolupráci zo SZZ ZO Lehota verejnú degustáciu destilátov Lehotský štamprlík -3. ročník, ktorej predchádzala dňa 31.03. odborná degustácia za účasti členov rádu ritierov.
Na degustáciu bolo prinesených 211. vzoriek, okrem domácich pestovateľov aj z okolia dokonca aj z Moravy a zo Srbska.

28.04.2023 08:56

Dňa 25. 03. 2023 organizoval výbor SZZ  ZO Lehota v záhradkárskej osade Lehota ukážku rezu stromkov, ktorú realizoval ovocinár a spolumajiteľ spoločnosti Kohaplant Ing. Marian Komžík.
Realizovanej ukážky sa zúčastnilo približne 50 záhradkárov,ktorí boli z ukážkou  Ing. Komžíka velmi spokojní.

26.01.2023 00:04

ZO SZZ Topoľčianky na rozvoj záhradkárstva každé 3 roky zabezpečuje pre svojich členov ovocné stromy. Dňa 29.10.2022 sme rozdali 199 ks jabloní, hrušiek, sliviek, marhulí a broskýň podľa objednávky našich členov.

23.09.2022 08:38

 

ZO Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s obcou Mojmírovce a Slovenským Rádom rytierov destilátov (odborným garantom podujatia)  Vás pozýva na

Degustáciu destilátov a ušľachtilých liehovín 3. ročník  ktorá sa uskutoční

8. októbra 2022, od 15:30 hod.

  v Kultúrnom dome Mojmírovce. 

Program: 

15:30 – 16:00 Registrácia účastníkov 

16:00 – 16:30 Slávnostné zahájenie a privítanie, úvodná inštruktáž k degustácii 

16:30 – 18:30 Priebeh degustácie pod odborným dohľadom členov SRRD 

18:30 – 19:30 Občerstvenie, Tombola 

19:30 – 20:30 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení 

20:30 – 21:00 Spoločná diskusia 

 21:00 Ukončenie - záver 

  

Vložné za vzorku je 1,- € za každú prihlásenú vzorku destilátu v objeme 0,5 litra

Vstupné na degustáciu je : 9,-€/osoba, ktorá vzorku dodala a 15,-€ / osoba, ktorá vzorku nedodala 

V poplatku je zahrnuté: degustácia destilátov, občerstvenie a odborné poradenstvo pri degustácii 

Informácie týkajúce sa zapojenia do súťaže sú uvedené v štatúte. Tešíme sa na Vaše produkty a Vašu účasť. Bližšie informácie na tel. číslach : 0948 502 670, 0903 270 025,  e-mail: tatianatothova78@gmail.com

 

tatiana tóthová tatianatothova78@gmail.com

 
 

Dobrý deň prajem,
na základe spätnej väzby od pána Hrdloviča v rámci zberu vzoriek z Nitrianskeho kraja, by som rada požiadala o spoluprácu rovnako ako po minulé roky s tým, že OV SZZ NR bude mať otvorenú kanceláriu ako zvyčajne v pondelky a zabezpečí zber vzoriek.
Pán Košina bude s vami komunikovať a zabezpečí zvoz prebratých vzoriek z NR do Mojmíroviec.
Prosím Vás aj o upovedomenie možnosti zberu degustačných vzoriek v kancelárii OV SZZ NR všetkým, ktorým ste preposielali oznam alebo ešte len budete.
 
Vopred ďakujem a prajem príjemný deň.
S pozdravom
Tatiana Tóthová
 

 

 

tatiana tóthová tatianatothova78@gmail.com

8:33 (pred 35 minútami)
 
komu: mnekettmannovaJaroslavj.kosina
 
 
 
 
 
 
Dobrý deň prajem,
na základe spätnej väzby od pána Hrdloviča v rámci zberu vzoriek z Nitrianskeho kraja, by som rada požiadala o spoluprácu rovnako ako po minulé roky s tým, že OV SZZ NR bude mať otvorenú kanceláriu ako zvyčajne v pondelky a zabezpečí zber vzoriek.
Pán Košina bude s vami komunikovať a zabezpečí zvoz prebratých vzoriek z NR do Mojmíroviec.
Prosím Vás aj o upovedomenie možnosti zberu degustačných vzoriek v kancelárii OV SZZ NR všetkým, ktorým ste preposielali plagát alebo ešte len budete.
 
Vopred ďakujem a prajem príjemný deň.
S pozdravom
Tatiana Tóthová

 

07.06.2022 11:32

Pozvánka

 
 
Vážení záhradkári
Výbor ZO SZZ  Lehota organizuje dňa 11.06. / Sobota / o 09.30 hod. v priestoroch záhradkovej osady 
ukážku letného rezu ovoc. stromkov, ktorú vykoná  predseda RV SZZ Ing. Eduard Jakúbek na ktorú 
Vás srdečne pozývame a veríme že využijete túto možnosť na stretnutie 
s Ing. Jakúbekom v čo najväčšom počte.

 

07.03.2022 11:14

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Lužianky a

Okresný výbor zväzu záhradníkov Nitra

Vás pozývajú na prednášku,

ktorá sa uskutoční

22. marca 2022 o 16:00 (utorok)

V Kultúrnom dome Lužianky

Témou prednášky bude:

Ochrana záhradníckych rastlín proti škodcom a chorobám biologickými metódami

Prednášajúci:

Ing. Ján Tancik, PhD. Ecophyta, s.r.o. Nitra

Prvá rastlinolekárska služba – Poradenstvo pre záhradkárov

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas prednášok bude zabezpečený predaj

biologických prípravkov na ochranu rastlín

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk