Zoznam členov predsedníctva  a  OV SZZ Nitra

Na okresnej konferencii 19.9.2020 boli zvolení nasledovní funkcionári

Za predsedu OV SZZ :    Milan Cabánek

Za tajomníčku OV SZZ Ing.Katarína Kettmannová

Do okresného výboru boli zvolení

3. Ing.František Horník -   podpredseda / okres Nitra/

4. Ing.Jaroslav Hrdlovič -  podpredseda /okres Zlaté Moravce/

5, Ján Fábry -            podpredseda / oblasť Vráble/

6. Peter Šášik -           hospodár

7. Ing. Vladislav Omelina -  člen P-OV SZZ

8. Ing.Radovan Štekl - člen OV SZZ

9. Ing.Ján Košina -         -”-

10. Marta Matušicová -     -”-

11. Ing.Ján Drgoňa-        -”-

12. Ing.Elena Viršíková     -”-

13. Darina Lišková - -”-

Za náhradníkov boli zvolení : Ján Šimek, Ing.Peter Oršula, Juraj Martiška

Za revízora bol zvolený: Peter Nemeček

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk