7. celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou

22.02.2023 14:00

Slovenský zväz záhradkárov – Okresný výbor, o.j.z NITRA

                                               O Z N A M U J E, že

Vínna cesta Záhorie o.z, Slovenský zväz záhradkárov, RV,o.z. a Slobodné kráľovské mesto Skalica pripravujú

                                      v dňoch 24.03. – 25.03.2023

                                      tradičnú v štvorročných cykloch

          7. celoslovenskú výstavu vín s medzinárodnou účasťou

                                 v Skalici v Dome kultúry.

Súčasťou 7.CSVV bude

    MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA O VINOHRADNÍCTVE  A VINÁRSTVE

Zameraná na pestovanie viniča hroznorodého drobnopestovateľmi, i vo veľkovýrobe, s následným vyhodnotením 7.CSVV  a ochutnávkou vystavených vzoriek vín v priestoroch Domu kultúry v Skalici.

Dátum konania konferencie : 24.03.2023 v čase od 09.-12.00 hod

Účastnícky poplatok na 1 osobu člena SZZ  je  24.-€  (vložné, obed, vstupné na výstavu s ochutnávkou vín, pohárik a katalóg)

Na konferenciu sa treba prihlásiť do 1.marca 2023.

Bližšie informácie aj s prihláškou nájdete na stránke SZZ RV

www.zvazzahradkarov.sk

Elektronická pošta : info@szz.eu.sk                       

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk