KONANIE členských schôdzí v ZO SZZ v roku 2020

21.06.2020 17:42

 

Konanie členských schôdzí sa 13.3.2020 pozastavilo v dôsledku pandémie coronavírusu. 

Úrad verejného zdravotníctva SR povolilo 2.6.2020 konanie podujatí do 100 osôb za dodržania určitých povinností - v prílohe

 

OV SZZ preto rozhodlo, že konanie členských schôdzí sa môže obnoviť. Termín ukončenia stanovil do 30.júla 2020.

 

Termín konania členskej schôdze oznámte OV SZZ, ako aj aktivistovi.

Žiadame Vás, aby ste po skončení členskej schôdze zaslali zápisnicu, info o voľbe výboru a voľbe delegáta na okresnú konferenciu v Nitre.

Termín okresnej konferencie schválil OV SZZ na 19.9.2020 na Agroinštitúte v Nitre.

 

OPATRENIA

Úradu verejného zdravotníctva SR

pri ohrození verejného zdravia z 2.6.2020

podľa Zákona č.355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám a právnickym osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy v počte nad 100 osôb.

Teda podujatia do 100 osôb sa môžu konať za dodržania nasledovných povinností :

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len s rúškami

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh a predmetov

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky

- zabezpečiť pri vstupe  do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii

- pravidelne si umývať ruky mydlom a následne ruky utierať do jednorázových papierových obrúskov

- zákaz podávanie rúk

- pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 metre medzi osobami

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 2.júna 2020

Uvedené opatrenie si môžete pozrieť v plnom znení na webovej stránke www.zvazzahradkarov.sk

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk