MLADÝ ZÁHRADKÁR-3.ročník. Vedomostná súťaž

15.06.2022 15:35

Vedomostná súťaž sa uskutočnila na Základnej škole v Nitre Beethovenova.

Vedomostná súťaž v okrese Nitra uskutočnila po tretí krát a v rámci

okresu sa jej zúčastnili iba 2 základné školy a to

- ZŠ Nitra, Beethovenová a ZŠ Mojmírovce,

spolu 25 detí, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.

Všetky deti sa svedomite pripravovali s pomocou pani učiteliek,

statočne súťažili, ale nakoniec najvyšší počet bodov získali v prvej

kategórii 4 súťažiace a v druhej, nakoľko súťažilo iba 5 detí len 1

súťažiaca.

Umiestnenie detí bolo nasledovné :

I.kategória

I.miesto - Nela Palková, Mojmírovce 38 bodov /22-16/

II.miesto - Lilien Gabaj, Mojmírovce 36 bodov /22-14/

III.miesto - Laura Darnadyová,NR-Beethovenová 35 bodov /18-17/

IV.miesto - Ema Dobrovodská, Mojmírovce 34 bodov /20-14/

II.kategória

I.miesto - Marianna Martináková, Mojmírovce 42 bodov / 23-19/

Výhercovia obdržali diplom a vecné ceny od sponzorov a Okresného

výboru SZZ Nitra.

Bol to tretí ročník vedomostnej súťaže- Mladý záhradkár v rámci

okresu Nitra, po 2 ročnej pandemickej prestávke veríme, že v budúcnosti

sa k nám pripoja opäť aj ďalšie základné školy a súťaž bude pestrejšia a

zaujímavejšia.

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk