O Z N A M

03.08.2020 09:44

      O z n a m u j e m e  všetkým základným organizáciám, že  stránkové dni na Okresnom výbore  SZZ N i t r a

     Sú vždy v  pondelok    od 13hod  -  do  15hod.    alebo   telefonicky ako je uvedené na inom mieste tejto stránky.

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk