Odborné vzdelávanie členov SZZ v oblasti ovocinárstvo

04.04.2023 13:16

Odborné vzdelávanie členov SZZ v oblasti ovocinárstvo - ukončenie

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Nitre organizoval v dňoch 4.11.-16.12.2022 a 3.3. - 31.3.2023 odborné vzdelávanie členov SZZ v oblasti ovocinárstvo, ktoré bolo ukončené dňa 31.3.2023.

Odborné vzdelávanie zabezpečovala za OV SZZ tajomníčka – Ing.Katarína Kettmannová.

Absolventom bolo odovzdané osvedčenie, že môžu vykonávať prednášky v tejto oblasti, ktoré im odovzdal predseda OVSZZ – Milan Cabánek a garant – Doc.Ing.Oleg Paulen,PhD.

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu odborného vzdelávania.

 

ZOZNAM ABSOLVENTOV

 1. Ing. Jaroslav Hrdlovič                            Topoľčianky
 2. Dominik Valkovič                                   Zlaté Moravce
 3. Ing. Ján Košina                                     Mojmírovce
 4. Tibor Zabák                                          Lehota
 5. Emil Ľahučký                                        Lehota
 6. Juraj Chrenko                                       Lehota
 7. Vojtech Pavel                                        Lehota
 8. Jozef Bača                                           Sľažany
 9. Ján Horniak                                          Sľažany
 10. Ondrej Bača                                         Sľažany
 11. Marián Tajnai                                        Sľažany
 12. Mária Baďurová                                    Nitra – PS
 13. Terézia Joanidisová                              Nitra – PS
 14. Ing. Naďa Lietavová                             Nitra – PS
 15. Mária Čáporová                                    Nitra – PS
 16. Blažej Slančík                                       Nitra – PS
 17. Ing. Vladislav Omelina                          Veľké Zálužie
 18. Stanislav Pekár                                     Veľké Zálužie
 19. Ing. František Horník                             Rumanová
 20. Ing. Štefan Vaško                                  Rumanová
 21. Karol Molnár                                         Výčapy-Opatovce
 22. Ing. Ivan  Galko                                     Lužianky
 23. Ing. Karol Slivkanič                                Lužianky
 24. Ing. Zuzana Holešová                            Lužianky
 25. Pavol Slovák                                          Lužianky
 26. Milan Cabánek                                       Lužianky
 27. Ing. Helena Viršíková                             Jarok
 

 

Prednášky,

ktoré odzneli na odbornom vzdelávaní v oblasti ovocinárstva

Téma

Prednášateľ

Zásady pestovania, rezu a tvarovania ov. drevín      

Doc.Ing.Oleg Paulen,PhD.

Pestovanie jadrovín

Doc.Ing.Oleg Paulen,PhD.

Pestovanie kôstkovín

Doc.Ing.Oleg Paulen,PhD.

Pestovanie drobného ovocia a menej známych ov. druhov

Ing.Marián Komžík

Sortiment jednotlivých ovocných druhov

Ing.Marián Komžík

Ochrana ov. druhov a staré odrody jabĺk a hrušiek

Ing.Eva Šidová, PhD.

Biologická ochrana ovocných rastlín

Ing.Ján Tancík, PhD.

Ukážka rezu viniča hroznorodého

Ing. Anton  Haver

Ukážka rezu ovocných drevín

Doc.Ing.Oleg Paulen, PhD.

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk