Odborné vzdelávanie členov SZZ v oblasti zeleninárstvo

28.02.2024 16:06

Odborné vzdelávanie členov SZZ v oblasti zeleninárstvo - ukončenie

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Nitre organizoval v dňoch 12.1.-26.2.2024  odborné vzdelávanie členov SZZ v oblasti zeleninárstvo, ktoré bolo ukončené dňa 26.2.2024.

Odborné vzdelávanie zabezpečovala za OV SZZ tajomníčka – Ing. Katarína Kettmannová.

Absolventom bolo odovzdané osvedčenie, že môžu vykonávať prednášky v tejto oblasti, ktoré im odovzdala tajomníčka OVSZZ – Ing.Katarína Kettmannová a garantka – Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Všetkým absolventom srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu odborného vzdelávania.

 

ZOZNAM ABSOLVENTOV

Odborné vzdelávanie členov SZZ v oblasti zeleninárstvo – ukončenie

 1. Františka Viskupová                        NR-Plastika
 2. Darina Lišková                                       -„-
 3. Ing. Zoroslav Bobek                        Lehota
 4. Ing.Alexandra Chmelárová                 -„-
 5. Emil Ľahučký                                      -„-
 6. Juraj Chrenko                                     -„-
 7. Vojtech Pavel                                      -„-
 8. Marián Tajnai                                Sľažany
 9. Ing.Naďa Lietavová                      NR - PS
 10. Terézia Joanidisová                        -„-
 11. Stanislav Pekár                            Veľké Zálužie
 12. Mária Pekárová                                -„-
 13. Ing. Vladislav Omelina                     -„-
 14. Marta Omelinová                             -„-
 15. Ing. František Horník                    Rumanová
 16. Ing. Štefan Vaško                                -„-
 17. Jozef Pagačovič                            Lužianky
 18. Mária Valentová                                -„-
 19. Michal Slovák                                    -„-
 20. Milan Cabánek                                  -„-
 21. Tatiana Kopanyiová                           -„-
 22. Mária Ligačová                                  -„-
 23. Jozef Ligač                                        -„-
 24. Oľga Paulíková                                 -„-
 25. Vlasta Boháčiková                            -„-
 26. Ing. Alena Remenárová                    -„-
 27. Jozef Šantavý                                   -„-
 28. Slavomír Šatura                                -„-
 29. Anna Tóthová                                    -„-
 30. Marta Matušicová                         Hájske
 31. Ľubov Búranová                              -„-
 32. Alena Kuželová                               -„-
 33. Ján Fábry                                      Vráble
 34. Miloš Ploth                                       -„-
 35. Ing. Ján Košina                             Mojmírovce

 

Za OV SZZ Nitra – Ing. Katarína Kettmannová

                              Ing. Helena Viršíková

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk