Okresný výbor SZZ Nitra plánuje uskutočniť v roku 2021 nasledovné podujatia

13.07.2021 09:53

 

1, Ukážku letného rezu ovocných drevín

  Termín : 30.7.2021/piatok/  o 15.00 hod

  Ukážka sa uskutoční v ovocnom sade SPU Nitra

  Ukážku vykoná Doc.Ing.Oleg Paulen,PhD

  Zraz pred Agroinštitútom o 14.45 hod.

2, Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov - 2.ročník počas výstavy

 AGROKOMPLEX Nitra v dňoch 19.-22.8.2021.

 Výstava sa uskutoční s finančnou podporou NSK.

 Podrobnejšie informácie o realizácii tejto výstavy obdržia členovia

 prostredníctvom svojej ZO SZZ

3, Regionálnu výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v Mojmírovciach

 Túto výstavu bude organizovať ZO SZZ Mojmírovce v dňoch

 11.-13.9.2021 v Kultúrnom dome.

 Výstava sa uskutoční s finančnou podporou NSK.

 Podrobnejšie informácie podá

predseda ZO SZZ - Ing.Ján Košina 0905 443221

        alebo  tajomník ZO SZZ - Ing.Róbert Taškár 0903 270025

4, Regionálnu výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v Topoľčiankach

 Túto výstavu bude organizovať ZO SZZ Topoľčianky v dňoch

 2.-4.10.2021 v Kultúrnom dome.

 Podrobnejšie informácie podá

predseda ZO SZZ - Jozef Mašír 0905 565106

      alebo  podpredseda ZO SZZ - Ing.Jaroslav Hrdlovič

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk