OVOCINÁRSKA PORADŇA

12.05.2021 17:18

 

BEZPLATNÁ SLUŽBA   PRE ČLENOV SZZ

v ROKU 2021

            TERMÍNY a KONTAKTY

PORADŇA OVOCINÁRSKO PESTOVATEĽSKÁ

ING. EDUARD JAKUBEK  10.3.,07.04.,05.05.,02.06.,30.06.,28.07.,25.08.,22.09.,20.10.

streda  od 9.00  do 13.00 hod.

TELEFONICKÉ OTÁZKY  0949 883 678

E-MAILOVÉ OTÁZKY zasielajte na adresu:

eduardjakubek@gmail.com

info@szz.eu.sk

__________________________________________________________

PORADŇA OVOCINÁRSKO PESTOVATEĽSKÁ A URČOVANIE ODRÔD

 ING. EVA ŠIDOVÁ, PhD.

03.03.,24.03.,21.04.,19.05.,16.06.,14.07.,11.08.,08.09.,06.10.

streda  od 9.00  do  13.00  hod.

TELEFONICKÉ OTÁZKY  0908 127 764                                    

 E-MAILOVÉ OTÁZKY zasielajte na adresy:

 eva.sidova7@gmail.com

 info@szz.eu.sk

        POŠTOVÉ ZÁSIELKY na URČENIE ODRODY zasielajte

na adresu: FRANEKO, s. r. o., A. Hlinku 3, 971 01 Prievidza

  • v zásielke čitateľne uveďte meno a priezvisko, číslo a názov  SZZ ZO
  • telefonický, e-mailový kontakt
  • vzorky ovocia očíslujte, aby ste ich spätne vedeli identifikovať, lebo vzorky nevraciame späť
  • ako pomôcku na určenie vzorky  uveďte lokalitu pestovania a približný rok výsadby
  • vzorky posielajte tak, aby  boli do stredy - termínu konania poradne doručené
  • na určenie vzorky sa informujte telefonicky v deň konania poradne Ing. Šidovej, PhD.

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk