Plán odborných podujatí Okresného výboru SZZ Nitra pre rok 2023

22.02.2023 13:41

Marec

Ukážka  rezu  viniča v ovocnom sade  SPU

    Termín : 3.3.2023 o 15.00 hod

    Zraz : 14.45 hod pred Agroinštitútom

    Predvádza : Ing. Anton Haver z Bot.záhrady SPU

    Účasť : Pre členov SZZ a účastníkov odb.vzdelávania v oblasti ovocinárstvo  

 

Ukážka jarného  rezu  ovocných drevín  v ovocnom sade SPU

    Termín : 17.3.2023 o 15.00 hod

    Zraz : 14.45 hod. pred Agroištitútom

    Predvádza Doc.Ing.Oleg Paulen, PhD, SPU Nitra

    Účasť : Pre členov SZZ a účastníkov odb.vzdelávania v oblasti ovocinárstvo  

 

 Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti na tému - Dobre je v  záhrade

    Práce detí z okresu Nitra budú zvlášť vyhodnotené a odmenené, budú vystavené v stánku SZZ na výstave     GARDENIA v Nitre       

 

Apríl

Účasť SZZ na  predajnej výstave GARDENIA 2023

    Termín : 26.4-30.4.2023   

    Program  - vystavené ukážky výtvarných prác detí

            - ukážky rezu ovocných drevín - Ing.Eduard Jakubek

            - poradenstvo v oblasti ovocinárstva a pestovania kvetín

Máj

Vedomostná súťaž žiakov  „MLADÝ ZÁHRADKÁR

    okresné kolo - 4.ročník v 2 kategóriách – začiatkom mája

    Súťaž sa uskutoční na niektorej z prihlásených ZŠ v Nitre

    Víťazi sa zúčastnia na celoslovenskom kole vedomostnej súťaže.

Jún

Ukážky letného  rezu  ovocných drevín v ovocnom sade  SPU                                   

Júl

Odborné vzdelávanie členov SZZ v odbore  zeleninárstvo

    Vzdelávania sa zúčastnia prihlásení zástupcovia zo ZO SZZ okresu.

August

Účasť na celoštátnej výstave AGROKOMPLEX v Nitre

    Termín : 17.8.-20.8.2023

    Na výstave sa uskutoční súťaž - Ovocie, Zelenina a Najkrajšia kolekcia 2023 a okresná výstava ovocia,     zeleniny a kvetov - 4. ročník

Október

Celoslovenská súťaž - O najkrajšie jablko - 27.ročník

    OV SZZ bude zabezpečovať súťažné exponáty prostredníctvom ZO SZZ

November    -   Súťaž - Najkrajšie jablko okresu Nitra

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk