Plán odborných podujatí OV SZZ v roku 2020 - do konania OK

30.01.2020 16:39

 

 - Ukážky rezu  viniča v ovocnom sade  SPU 

  Termín :  14.2.2020 o 13.30 hod - zraz o 13.15 pred Agroinštitútom   

  Ukážky uskutoční :  Ing. Haver - katedra OVV SPU 

         

 - Ukážka vrúbľovania viniča a jarného rezu jadrovín - záhr.osada   Lehota 

  Termín : 21.2.2020 o 9.00 hod

  Ukážky uskutoční  -  Ing. Eduard  Jakubek  -predseda RV SZZ          

 

 - Ukážky jarného  rezu  ovocných drevín v ovocnom sade SPU       

  Termín :  6.3.2020 - piatok  o 14.00 hod - zraz o 13.45 pred                 Agroinštitútom

  Ukážku uskutoční : doc. Ing. Oleg Paulen, PhD  - katedra OVV SPU

                                                                      

 - Ukážky vrúbľovania ovoc.drevín v  ovocnom  sade AX

  Termín :  27.3. 2020 o 14.00 hod - zraz na vrátnici AX    

  Ukážky uskutoční : Ing. Eduard  Jakubek  -predseda RV SZZ                                                 

 

  - Prednáška - biologická ochrana záhradnych rastlín proti                                                            chorobám a škodcom 

   Termín : 14.3.2020  9.00 hod  v Kultúrnom dome v Lužiankach

   Prednášku uskutoční  : Ing. Ján Tancik, PhD  s fy. ECOPHYTA   

 

  - Prednáška  : Ovocinárstvo  všeobecne 

   Termín : 14.3.2020  o 10.00 hod v Kultúrnom dome v Lužiankach

   Prednášku uskutoční  : Peter Nemeček - predseda ZO SZZ Báb                                          

 

  - Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre deti na tému - Farebná príroda

   Bližšie informácie na www.zvazzahradkarov.sk

   Termín odovzdania prác - do 13.3.2020 na RV SZZ Bratislava

   Práce detí z okresu Nitra budú zvlášť vyhodnotené a odmenené, budú                     vystavené v stánku SZZ na výstave GARDENIA v Nitre

 

  - Účasť SZZ na  predajnej výstave GARDENIA 2020.- 24.ročník      

   Termín :  23. – 26.4.2020 na výstavisku  AX v Nitre

   Program :- vystavené ukážky výtvarných prác detí

                             - ukážky rezu ovocných drevín - Ing.Eduard Jakubek   

           - poradenstvo v oblasti ovocinárstva a pestovania kvetín

 

              

- Prednáška : ochrana ovoc.drevín v  ovocnom  sade AX

 Termín :  22.5. 2020 o 16.00 hod - zraz na vrátnici AX    

 Prednášku  uskutoční : Ing. Eduard  Jakubek  -predseda RV SZZ  

                                               

Príprava  vedomostnej súťaže žiakov „MLADÝ ZÁHRADKÁR“ 

okresného kola - 3.ročník v 2 kategóriách

  Termín : apríl 2020  na niektorej z prihlásených ZŠ  v Nitre

  Účasť - žiaci z prihlásených ZŠ , termín prihlásenia - do 29.febr.2020 

  Celoslovenské kolo súťaže - MLADÝ ZÁHRADKÁR sa uskutoční 

    na Str.záhradníckej škole v Piešťanoch dňa 17.6.2020, na ktorej sa         zúčastnia víťazi okresného kola

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk