Prednáška v Lužiankach 22.3.2022

07.03.2022 11:14

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Lužianky a

Okresný výbor zväzu záhradníkov Nitra

Vás pozývajú na prednášku,

ktorá sa uskutoční

22. marca 2022 o 16:00 (utorok)

V Kultúrnom dome Lužianky

Témou prednášky bude:

Ochrana záhradníckych rastlín proti škodcom a chorobám biologickými metódami

Prednášajúci:

Ing. Ján Tancik, PhD. Ecophyta, s.r.o. Nitra

Prvá rastlinolekárska služba – Poradenstvo pre záhradkárov

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas prednášok bude zabezpečený predaj

biologických prípravkov na ochranu rastlín

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk