Regionálna výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2023

18.09.2023 11:33

V y h o d n o t e n i e

Regionálnej výstavy ovocia,zeleniny a kvetov

ktorá sa uskutočnila  v dňoch 16.-17.9.2023  na kaštieli v Rišňovciach

pod záštitou Okresného výboru SZZ Nitra

 

Na výstave sa zúčastnilo 8 základných organizácií SZZ okresu Nitra a to:

11-29  Mojmírovce       11-17 Veľké Zálužie      11-51 Hájske       11-65 Lužianky            

11-12 Lehota                11-130  Rumanová       11-132 Báb          11-26 Rišňovce

Sprievodným podujatím regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov bola prednáška na tému – Zdravá výživa v našej záhrade a poradenstvo v otázkach prírodných poľnohospodárskych postupov, ako aj požehnanie za úrodu kňazom Tomášom Balalom.

Hodnotiaca komisia :

 Ing.Katarína Kettmannová, tajomníčka OV SZZ

Andrea Rovná, Slovenský zväz agropodnikateľov a rodinných fariem

Ing.Jakub Mankovecký, PhD, Slovenská poľnohosp.univerzita Nitra

 

 Hodnotiaca komisia vyhodnotila exponáty nasledovne :

Kategória : OVOCIE

I.miesto :  jablko Rubín, Jozef Košťál, ZO Mojmírovce

II.miesto:  hrozno Arkadia, Alexander Jurík, ZO Rumanová

III.miesto: čínska ďatla, Vojtech Pavel, ZO Lehota

 

Kategória : ZELENINA

I.miesto:  kolekcia zeleniny, Stanislav Pekár, ZO Veľké Zálužie

II.miesto:  kolekcia strukovín, Marta Omelinová, ZO Veľké Zálužie

III.miesto: artičoka, Ing.Frederika Stanková, ZO Báb

                 čierny koreň, Ľubov Búranová, ZO Hájske

Kategória : KVETY

I.miesto: MANDEVILA, Elena Vargová, ZO Lužianky

II.miesto: CELOSIA, Martina Bašnáková, ZO Rišňovce

III.miesto: kolekcia ADENIUM, Adriana Vašková, Rišňovce

 

Kategória : Najkrajšia  expozícia

                   ZO SZZ  VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 16.9.2023 v kaštieli v Rišňovciach, na ktorom sa zúčastnili  zástupkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja, predseda a  tajomníčka OV SZZ Nitra , starosta obce Rišňovce, ako aj zástupcovia vystavovaných ZO SZZ.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo dňa 16.9.2023, ktoré odovzdali predseda OV SZZ Nitra Milan Cabánek a tajomníčka OV SZZ Ing.Katarína Kettmannová

Nitriansky samosprávny kraj udelil

Pamätný list predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka

základnej organizácii SZZ v Rišňovciach pri príležitosti regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 2023 za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja záhradkárstva a ovocinárstva v nitrianskom kraji

 

Všetkým ocenením srdečne blahoželáme.

Ďakujeme členom za zaslanie výpestkov ovocia, zeleniny a kvetov a funkcionárom zúčastnených ZO SZZ za zorganizovanie a realizáciu svojich expozícií.

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk