Spolupráca s rádom destilátov

21.11.2016 12:26

 

  Slovenský rád rytierov destilátov, má záujem nadviazať spoluprácu so ZO SZZ okresu a organizovať v našom okrese hodnotenie destilátov. Je to podobným systémom ako sa robia hodnotenia vín. Pokiaľ by mala záujem niektorá organizácia môže sa obrátiť na OV SZZ.

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk