Topoľčianky 2017

09.10.2017 16:21

V dňoch 7.10. až 9.102017 sa uskutočnila druhá regionálna výstava na ktorej z regionu Požitavska sa zúčastnilo  11 základných organizácií SZZ svojimi výpestkami a aranžmanmi. Celkove bolo vystavených 262 druhov ovocia,  60 kolekcií zeleniny a 11 rôznych exponátov čo činilo probližne cca 510 vzoriek. Hodnotiaca komisia vyhodnotila nasledovne prinesené výpestky :

Najkrajšie jablko : 

1/ Bc. Marian Belovič  Žitavany

2/  Jozef Bielik    Chyzerovce

3/  Mária Hrdlovičova    Topoľčianky

 

Najkrajšia hruška :

1/ Marian  Šabík     Chyzerovce - odroda Dicolor

2/ Marian Šabík       Chyzerovce - odroda Lucasova

3/  Marian Herda     Žitavany

Najkrajšia zelenina :

1/  Anna Šišmišova     Topoľčianky

2/  Mária Hrdlovičova   Topoľčianky

3/  Anna Tomanová     Topoľčianky

Mimo uvedených ocenení bolo udelené pestovateľské uznanie za jablká, hrušky, zeleninu a kolekcie ďalším  31 pestovateľom ako i za samotné expozície boli udelené 11 vystavovateľom ďakovné listy.

 


Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk