V y h o d n o t e n i e Regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v Mojmírovciach

21.09.2021 09:33

V y h o d n o t e n i e

Regionálnej výstavy ovocia,zeleniny a kvetov

pod heslom “ Dary našich záhrad”

ktorá sa uskutočnila  v dňoch 11.-13.9.2021 v Mojmírovciach

pod záštitou Okresného výboru SZZ Nitra s finančnou podporou Nitrianského samosprávneho kraja

Na výstave sa zúčastnilo 9 základných organizácií SZZ okresu Nitra a to: 

11-29  Mojmírovce                                                      11-17 Veľké Zálužie                         

11-51 Hájske                                                                11-65  Lužianky                              

11-12  Lehota                                                                 11-20  Vráble

11-100 Sľažany                                                               11-59  Ivánka pri Nitre

11-128 Klub skalničkárov

Na regionálnej výstave vystavovalo 77 vystavovateľov, ktorí sa prezentovali s 287 exponátmi.

Sprievodným podujatím regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov bola súťaž v aranžovaní  kvetov žiakov základnej školy v Mojmírovciach na tému - Plody našich záhrad. Súťaže sa zúčastnilo 15 detí.

Na výstavu prispeli svojimi expozíciami

- Odborné učilište internátne - aranžmá kvetín

- PD Mojmírovce - expozícia hrozna a vína

- Kvetinová farma - Ivana Chrenková - rôzne letničky

- Nikola Foltínová - včelársky kútik

Hodnotiaca komisia :

 Ing.Katarína Kettmannová, tajomníčka OV SZZ

 Ing.Erika Mňahončáková, záhradná architektka

 Ing. Marián Komžík, KOHAPLANT Levice

Hodnotiaca komisia vyhodnotila exponáty nasledovne :

Kategória : OVOCIE

I.miesto :  hruška-Boscova fľaša,Jarmila Macáková, ZO Mojmírovce

II.miesto:  hruška-Lucasová,   Jozef Vojtek, ZO Vráble

III.miesto: , hrozno-Jupiter ,     Karol Slivkanič,  ZO Lužianky

Kategória : ZELENINA

I.miesto:  cesnak -Havel ,     Daniel Pavel,  ZO Lehota

II.miesto:  paprika-Alceo,    Ing.Ján Košina, ZO Mojmírovce

III.miesto:  kolekcia rajčín,   Stanislav Pekár, ZO Veľké Zálužie

Kategória : KVETY

I.miesto: veniec zo slamienok, Gabriela Ligačová, ZO Mojmírovce

II.miesto: kvetinové aranžmá, Ing.Alžbeta Gromová,CSc, ZO NR klub skaln

III.miesto: sundavila,       Mária Balážiová, ZO Veľké Zálužie

Zvláštna cena - kolekcia sirupov, Monika Slováková, ZO Lužianky

Kategória : Expozícia ovocia, zeleniny a kvetov

I.miesto: ZO SZZ   MOJMÍROVCE

II.miesto: ZO SZZ  LEHOTA

III.miesto: ZO SZZ  VEĽKÉ ZÁLUŽIE

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 11.9.2021 v Kultúrnom dome v Mojmírovciach, na ktorom sa zúčastnili tajomníčka OV SZZ Nitra - Ing.Katarína Kettmannová, starosta obce Mojmírovce, ako aj zástupcovia vystavovaných ZO SZZ.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo dňa 12.9.2021, ktoré odovzdali predseda OV SZZ Nitra Milan Cabánek a tajomníčka OV SZZ Ing.Katarína Kettmannová

Nitriansky samosprávny kraj udelil

Pamätný list predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu

základnej organizácii SZZ v Mojmírovciach pri príležitosti regionálnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 2021 za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja záhradkárstva a ovocinárstva  v     nitrianskom kraji

Všetkým ocenením srdečne blahoželáme.

Ďakujeme členom za zaslanie výpestkov ovocia, zeleniny a kvetov a funkcionárom zúčastnených ZO SZZ za zorganizovanie a realizáciu svojich expozícií.

 

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk