VČS ZO SZZ 11-29 Mojmírovce

23.08.2020 12:01

   S neplánovaným posunom sa konalo dňa 25. júla 2020 výročné rokovanie ZO SZZ v Mojmírovciach.

Napriek vyčíňaniu COVID 19 sa rokovania zúčastnilo 74% členov organizácie.

Správa o činnosti konštatovala splnenie všetkých úloh stanovených Plánom činnosti na rok 2019. Konštatovala tiež citeľné zapojenie sa do práce členov základne.

Organizáciu posilnilo 10 nových členov.

Za najaktívnejšieho člena v roku 2019 boli vyhlásení Pavel Rac a Zlatica Porhajašová.

Schôdza schválila funkcionárov a členov výboru na ďalšie funkčné obdobie.

Spracoval: Ing. Ján Košina

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk