Vyhodnotenie Vedomostnej súťaže - MLADÝ ZÁHRADKÁR - okresné kolo 4.ročník v roku 2023

07.06.2023 14:31
Z H O D N O T E N I E
 
Vedomostná súťaž - MLADÝ ZÁHRADKÁR- okresné kolo
 
4.ročník v roku 2023
 
v uplynulých dňoch prebehlo v rámci Slovenského zväzu záhradkárov okresné kolo vedomostnej súťaže - MLADÝ ZÁHRADKÁR - 4.ročník.
Vedomostná súťaž sa uskutočnila na Okresnom výbore SZZ v Nitre . Vedomostná súťaž v okrese Nitra uskutočnila po štvrtí krát a v rámci okresu sa jej zúčastnilo 5 základných škôl a to:
- ZŠ Nitra, Beethovenová, ZŠ Mojmírovce , ZŠ Vráble-Lúky, ZŠ Hájske a ZŠ
Lehota, spolu 33 detí, ktoré súťažili v dvoch kategóriách.
    Všetky deti sa svedomite pripravovali s pomocou pani učiteliek, statočne súťažili, ale nakoniec najvyšší počet bodov získali v prvej kategórii 5 súťažiacich a v druhej, nakoľko súťažili iba 4 deti len 1 súťažiaci.
 
Umiestnenie detí bolo nasledovné :
I.kategória
 
I.miesto – Nina Dobrovodská, Mojmírovce 45 bodov /25+20/
II.miesto – Nela Palková, Mojmírovce 45bodov /25+20/
III.miesto – Ema Dobrovodská, Mojmírovce 45 bodov /25+20/
IV.miesto – Róbert Kincel, Mojmírovce 44 bodov /25+19/
V.miesto – Lilien Gabaj, Mojmírovce 42 bodov /24+18/
 
II.kategória
 
I.miesto – Šimon Zabák, Hájske 24 bodov / 17+7/
 
    Výhercovia obdržali diplom, nákupné poukážky do elektropredajne Planeo a rastlinky od sponzorov -klubu skalničkárov a klubu kaktusárov Nitra.
    Bol to štvrtí ročník vedomostnej súťaže - Mladý záhradkár v rámci okresu Nitra, zapojilo sa viac ZŠ ako v minulom roku a verím, že v budúcnosti sa k nám pripoja opäť aj ďalšie základné školy a súťaž bude pestrejšia a zaujímavejšia.
    Víťazi okresného kola sa zúčastnia na 11.ročníku celoslovcenského kola, ktoré sa uskutoční na Spojenej škole v Rakoviciach dňa 14.júna 2023.
 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk