Výročná členská schôdza ZO SZZ 11-1 Nitra - Pozemné stavby spojená s brigádou

22.06.2023 14:35

              ZO SZZ 11-1 Nitra - Pozemné stavby organizovala 20. mája 2023 Výročnú členskú schôdzu spojenú s brigádou - zameranú na opravu príjazdovej cesty, kosenie vonkajších a vnútorných priestorov, opravu oplotenia a vyčistenia vonkajších a vnútorných priestorov záhradkárskej osady.

Na schôdzi a brigáde sa zúčastnilo 30 záhradkárov. Výbor ZO veľmi potešila taká hojná účasť a preto sa rozhodol všetkým zaslať písomné poďakovanie. Následne na to, sme všetky mená zverejnili  na rôznych záhradkárskych miestach vo vnútorných priestoroch.

Krásne prostredie a čistota v našej záhradkárskej osade je pre naše zdravie a duševný pokoj tým najlepším bonusom.

Tajomníčka ZO odovzdala na schôdzi Čestné uznanie "Za rozvoj záhradkárstva" s malým darčekom týmto dlhoročným členom ZO:

p. Márii Baďurovej, p. Anne Fordošovej, p. Helene Gavalovičovej, p. Ing .Ivanovi Gavalovičovi, p. Mariánovi Christovovi, p. Terézii Joanidisovej, p. Miloslavovi Rakovskému, p. Ing. Blažejovi Slančíkovi a p. Beáte Križanovej.

Naši členovia sa taktiež pravidelne zúčastňovali v mesiacoch november - február školenia pre záhradkárov, ktoré organizoval OV SZZ. Teoretickú a praktickú časť absolvovalo päť záhradkárov, ktorí na záverečnom vyhodnotení obdržali  ,,Osvedčenie v odbore ovocinárstvo´´.

Aktívne sme sa zúčastnili aj na školení v Rišňovciach, kde bola najprv teoretická časť a potom praktická na tému "mulčovanie pôdy".

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s OV SZZ,  ktorý nás neustále podporuje a pripravuje nové akcie pre aktívny oddych záhradkárov.

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk