Záhradkári v Lužiankach bilancovali.

26.02.2020 08:55

             Na VČS konanej dňa 16.02.2020 záhradkári prehodnotili rok minulý, ocenili svojich jubilujúcich členov ovocným stromčekom, aktívnym sa poďakovali za doterajšiu činnosť a bolo im udelené „ Čestné uznanie“ ZO,OV, ale aj RV SZZ. Pre nastávajúce obdobie v roku 2020 prijali vytýčené úlohy a na volebné obdobie2020 až 2025 si zvolili nový výbor ZO SZZ, predsedu, tajomníka, KRK ako aj delegáta na Okresnú konferenciu ktorá bude 23. mája 2020 v Nitre.

 

                                                                                       Milan Cabánek

                                                                                     Predseda ZO SZZ

 

Kontakt

Okresny vybor SZZ Nitra ul.Štefaniková 50 /Mestska tržnica- OC/
949 01 Nitra
0908125359 kettmannova@centrum.sk