Akcie OV SZZ Nitra

29.08.2022 14:40
 Na výstave Ovocia a Zelenina a Najkrajšia expozícia 2022 na Agrokomplexe bolo celkove v rámci Slovenska dodaných 348 vzoriek ovocia a zeleniny. Najviac bolo z okresu Nitra - 297 vzoriek. Zúčastnil sa ešte okres Galanta s 51 vzorkami. Vzorky ovocia a zeleniny z okresu Nitra dodali ZO SZZ...
26.07.2022 06:02
SLOVENSKÝ  ZVAZ  ZÁHRADKÁROV- Okresný výbor 949 01NITRA, Štefánikova 50 Mestská tržnica   Všetkým základným organizáciám v okrese Nitra    Č. 52...
15.06.2022 15:35
Vedomostná súťaž sa uskutočnila na Základnej škole v Nitre Beethovenova. Vedomostná súťaž v okrese Nitra uskutočnila po tretí krát a v rámci okresu sa jej zúčastnili iba 2 základné školy a to - ZŠ Nitra, Beethovenová a ZŠ Mojmírovce, spolu 25 detí, ktoré súťažili v dvoch kategóriách. Všetky deti sa...
03.05.2022 10:22
SLOVENSKÝ ZVAZ ZÁHRADKÁROV - Okresný výbor NITRA                                   Všetkým ZO SZZ okresu NITRA Nitra, 2.5.2022 Vec :...
07.03.2022 11:16
Plán odborných podujatí Okresného výboru SZZ Nitra pre rok 2022 Marec Ukážka vrúbľovania ovoc.drevín na ZŠ vo Veľkom Záluží   Termín : 11.3.2022 o 10.00 hod   Predvádza : Ing.Eduard Jakubek, predseda RV SZZ  Ukážka jarného  rezu  ovocných drevín v  záhradkovej...
09.01.2022 12:50
V Y H O D N O T E N I E Výtvarná súťaž detí na tému : MOJE LETO  V  ZÁHRADE v r.2021 Účasť detí z okresu Nitra - 2 ZŠ, 3 MŠ, 2ZŠ s MŠ- 72 výtv.prác Základná a materská škola  Hájske 67 Skupina A  - 3 detí   Skupina B - 3 deti  Skupina C - 5 detí Materská škola...
14.10.2021 09:33
ZHODNOTENIE celoslovenskej súťaže - O najkrajšie jablko - 25.ročník v r. 2021 Celoslovenská súťaž - O najkrajšie jablko - 25.ročník sa konala v dňoch 8.-9.10.2021 na výstavisku EXPO Center v Trenčíne.V súťaži bolo hodnotených 600 súťažných jabĺk z celého Slovenska. Okresný výbor SZZ Nitra zaslal do...
21.09.2021 09:33
V y h o d n o t e n i e Regionálnej výstavy ovocia,zeleniny a kvetov pod heslom “ Dary našich záhrad” ktorá sa uskutočnila  v dňoch 11.-13.9.2021 v Mojmírovciach pod záštitou Okresného výboru SZZ Nitra s finančnou podporou Nitrianského samosprávneho kraja Na výstave sa zúčastnilo 9 základných...
27.08.2021 08:44
  Okres NITRA tu realizoval REGIONÁLNU VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY a KVETOV 2.ročník Regionálna výstava ovocia, tzeleniny a kvetov bola realizovaná s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Na výstave Ovocia a Zelenina a Najkrajšia expozícia 2021 na výstavisku Agrokomplexe v...
25.07.2021 14:31
  SLOVENSKÝ ZVAZ  ZÁHRADKÁROV  - Okresný výbor  NITRA oznamuje   POZOR  ZMENA TERMÍNU     Pôvodný termín bol  30.7.2021 / piatok /   Nový termín je  6.8.2021 / piatok / - čas a miesto zostáva    Ukážku letného rezu ovocných...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>