Akcie OV SZZ Nitra

09.01.2022 12:50
V Y H O D N O T E N I E Výtvarná súťaž detí na tému : MOJE LETO  V  ZÁHRADE v r.2021 Účasť detí z okresu Nitra - 2 ZŠ, 3 MŠ, 2ZŠ s MŠ- 72 výtv.prác Základná a materská škola  Hájske 67 Skupina A  - 3 detí   Skupina B - 3 deti  Skupina C - 5 detí Materská škola...
14.10.2021 09:33
ZHODNOTENIE celoslovenskej súťaže - O najkrajšie jablko - 25.ročník v r. 2021 Celoslovenská súťaž - O najkrajšie jablko - 25.ročník sa konala v dňoch 8.-9.10.2021 na výstavisku EXPO Center v Trenčíne.V súťaži bolo hodnotených 600 súťažných jabĺk z celého Slovenska. Okresný výbor SZZ Nitra zaslal do...
21.09.2021 09:33
V y h o d n o t e n i e Regionálnej výstavy ovocia,zeleniny a kvetov pod heslom “ Dary našich záhrad” ktorá sa uskutočnila  v dňoch 11.-13.9.2021 v Mojmírovciach pod záštitou Okresného výboru SZZ Nitra s finančnou podporou Nitrianského samosprávneho kraja Na výstave sa zúčastnilo 9 základných...
27.08.2021 08:44
  Okres NITRA tu realizoval REGIONÁLNU VÝSTAVU OVOCIA, ZELENINY a KVETOV 2.ročník Regionálna výstava ovocia, tzeleniny a kvetov bola realizovaná s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Na výstave Ovocia a Zelenina a Najkrajšia expozícia 2021 na výstavisku Agrokomplexe v...
11.08.2021 12:08
25.07.2021 14:31
  SLOVENSKÝ ZVAZ  ZÁHRADKÁROV  - Okresný výbor  NITRA oznamuje   POZOR  ZMENA TERMÍNU     Pôvodný termín bol  30.7.2021 / piatok /   Nový termín je  6.8.2021 / piatok / - čas a miesto zostáva    Ukážku letného rezu ovocných...
13.07.2021 09:53
  1, Ukážku letného rezu ovocných drevín   Termín : 30.7.2021/piatok/  o 15.00 hod   Ukážka sa uskutoční v ovocnom sade SPU Nitra   Ukážku vykoná Doc.Ing.Oleg Paulen,PhD   Zraz pred Agroinštitútom o 14.45 hod. 2, Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov - 2.ročník...
07.05.2021 15:05
   Republikový výbor SZZ vydáva ku konaniu členských schôdzí v roku 2021 tieto pokyny : 1. Termín konania – podľa opatrení v súvislosti s pandémiou 2021   Členské schôdze sa konajú v zmysle § 14 bod 1 stanov SZZ najmenej raz za rok.   V prípade, ak sa do 30 minút  po...
08.12.2020 14:45
Máte záujem o kúpu záhradky do vlastníctva o výmere 4 áre­­? Lokalita sa nachádza pri Plastike za budovou Idea. Pre bližšie informácie kontaktujte JUDR. Ostatníkovú na 0905 400 192, alebo na e-mail ostatnikova@plastika.sk  v termíne do 15.1.2021  
02.10.2020 15:24
Okresná konferencia Slovenského zväzu záhradkárov  konaná dňa 19.9.2020 v Nitre na Agroinštitúte Okresnej konferencie sa zúčastnili delegáti s hlasom rozhodujúcim zvolení na členských schôdzach ZO SZZ a hostia. Program okresnej konferencie bol nasledovný: 1/ Otvorenie, voľba pracovného...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>